top of page

Een neuro-faciale behandeling is een manuele test- en behandeltechniek. Hierbij worden disfuncties in de spieren opgezocht en verholpen en worden een neurologisch verstoring van spieren verholpen. Om te kunnen begrijpen hoe dit precies werkt ga ik je iets uitleggen over hoe het menselijk lichaam functioneert.

Verzwakken van spieren

Ons lichaam bestaat onder andere uit heel veel spieren. Al deze spieren werken met elkaar samen. Als ik mijn linkerarm ophef gebeurt er niet alleen aan de linkerzijde van mijn lichaam iets, maar ook aan de rechterzijde gebeurt er qua spieren het een en ander.

Spieren in ons lichaam hebben slechts twee dingen te doen; aanspannen en ontspannen. Het is echter zo dat als een spier in ons lichaam verzwakt zal deze verstijven en een verstijfde spier zal verder verzwakken. Hoe komt het dat spieren verzwakken? Dat kan meerdere oorzaken hebben; onderbelasting, overbelasting, stress, voeding, een operatie (wat een neurologische verstoring teweeg kan brengen) of een harde klap, val of bijvoorbeeld een ongeluk. Als een spier verzwakt en dus verstijfd doet deze niet meer wat hij zou moeten doen en dat is aanspannen en ontspannen. We spreken dan van een disfunctie. Dit uit zich bijvoorbeeld in nekklachten, schouderklachten, rugklachten, heupklachten, knieklachten enz..

Neurologische verstoring

Er kan ook iets anders aan de hand zijn. Wij zullen het je op een eenvoudige manier uitleggen. Ons spierstelsel wordt aangestuurd vanuit het centraal zenuwstelsel. Dit gebeurt door middel van zenuwen. Zie de zenuwen maar als informatiedragers. Zij geven, vanaf het centraal zenuwstelsel, aan de spier onder andere door welke lengte en krachtsinspanning de spier moet geven. Tegelijkertijd gaat er vanaf de spier via de zenuw een signaal naar het centraal zenuwstelsel. Dit signaal geeft de huidige lengte en krachtsinspanning van de spier aan. Beide signalen worden verwerkt in het centraal zenuwstelsel zodat de spier op de juiste manier  werkt en begrensd wordt.

Zenuwen hebben echter 1 zwak punt; zij kunnen niet tegen druk- en trekkrachten. Een zenuw hoeft niet beklemd te zitten om een probleem in de aansturing te geven. Lichte druk tegen een zenuw is voldoende voor een verstoring. Om een voorbeeld te geven. Als een zenuw bloot zou liggen en ik zou er een euro muntstuk op leggen, levert dit alleen al een verstoring in de aansturing van 40% op. Wat betekent dat voor ons; tintelingen, dof gevoel, pijn, minder kracht, minder bewegingsuitslag, minder stabiliteit. Een verstoring wordt vaak veroorzaakt doordat een spier overmatig veel inspanning moet leveren. Dat kan komen door verkeerd bewegen of compensatie. Hierdoor gaat een spier vaak iets uitzetten, waardoor deze tegen een zenuw duwt.

Compensatie van het lichaam

Nu is het niet zo dat als een spier verstijfd raakt of een neurologische aansturing  (deels) verstoord raakt dat wij niet meer kunnen functioneren. Ons lichaam is een fantastisch knappe machine waarin alles met elkaar samenwerkt. Hierdoor is het in staat om te compenseren. Als een spier niet doet wat hij moet doen of niet goed aangestuurd wordt gaat je lichaam compenseren. Andere spieren nemen de functie van deze spier over. Ons lichaam is hier zo knap in, dat jij niet doorhebt dat dit gebeurt. Ons lichaam kan heel lang compenseren, zelfs tientallen jaren.

Dit levert wel een probleem op. Als een spier niet of slecht functioneert, gaan andere spieren daar last van krijgen. Per slot van rekening werkt alles met elkaar samen. Door de tijd heen zullen dus steeds meer spieren verzwakken. Meer disfuncties dus. Hierdoor moet het lichaam steeds meer compenseren. Er komt echter een moment dat je lichaam stopt met compenseren

 

Oorzaak en gevolg

Het moment waarop het lichaam stopt met compenseren is het moment waarop klachten ontstaan. Pijnklachten of beperkingen die zorgen dat wij geen volledige bewegingsuitslag meer hebben. Bijvoorbeeld je hoofd niet meer volledig naar links of rechts kunnen draaien zonder spanning of pijn. De klacht ontstaat, door het vele compenseren wat het lichaam in de tussentijd gedaan heeft, ergens anders.

Wanneer men binnen de reguliere zorg dan om hulp vraagt kijkt met vaak alleen naar de plek waar de klacht zich bevindt. De plek waar de klacht zit is vaak de plek waar het gevolg zich uit. De oorzaak ligt vaak elders. Men laat zich dan ook vaak misleiden door de plek die pijn doet. Het behandelen van deze plek levert symptoombestrijding op. Na de behandeling voelt het goed maar een paar dagen later bent je weer terug bij af. Herkenbaar? Het lost de oorzaak niet op. De oorzaak ligt ergens anders.

 

De neuro-faciale behandeling

Het grote verschil tussen de reguliere zorg en onze aanpak is dat wij niet aan de slag gaan met de pijnplek. Wij gaan op zoek naar de oorzaak van jou klacht(en)

Dit doen we met een test en behandelmethodiek. Simpel gezegd gaan wij naar aanleiding van een anamnese de functie van spieren testen. Wij sporen de spieren in het lichaam op die een disfunctie vertonen. We brengen deze  weer in functie. Daarnaast optimaliseren de neurologische aansturing. Hiermee heffen wij het compensatiegedrag stap voor stap op, wat uiteindelijk leidt tot het verdwijnen van de klacht. Deze manier van werken is razendsnel en uiterst effectief. Hierdoor hebben wij gemiddeld slechts 3 behandelingen nodig om iemand van zijn/haar (pijn)klachten af te helpen. Bij complexere klachten hebben wij 5 a 6 behandelingen nodig.

bottom of page