Privacyverklaring DIPLAS PT

Diplas PT Diplas PT, gevestigd aan De Scheysloot 59 2201 GN Noordwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.diplas-pt.nl

De Scheysloot 59 2201

GN Noordwijk +31637410158

 

Diana Bouwman is de Functionaris Gegevensbescherming van Diplas PT

Hij/zij is te bereiken via Diplas.pt@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Diplas PT verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Geboorteplaats

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Diplas PT verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

- gezondheid

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Diplas PT verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

- Diplas PT verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Diplas PT neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Diplas PT) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Diplas PT bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens

De bewaartermijn van deze gegevens  is de wettelijke 2 jaar.

(Categorie) gezondheidsgegevens

De bewaartermijn van deze gegevens is eveneens 2 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Diplas PT verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Cookies die door de site worden gebruikt zijn:                                                                                                   

Name:             svSession

Life span:        Permanent

Purpose:          Creates activities and BI 

Name:             hs

Life span:        Session

Purpose:          Securit

Name:             incap_ses_${Proxy-ID}_${Site-ID}

Life span:        Session

Purpose:          Security   

Name:             incap_visid_${Proxy-ID}_${Site-ID}         

Life span:        session

Purpose:          security

Name:             nlbi_{ID}                                                     

Life span:        Persistent cookie          

Purpose:          Security

Name:             XSRF-TOKEN                                             

Life span:        Persistent cookie         

Purpose:          Security

Name:             smSession 

Life span:        Two weeks                     

Purpose:          Identify logged in site members

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Diplas PT en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar diplas.pt@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Diplas PT wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Diplas PT neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via diplas.pt@gmail.com

CONTACT

US

 

Adres: De Scheysloot 59 

2201 GN Noordwijk

Gevestigd in Sport & Go

Klei Oost (grens Katwijk /Rijnsburg/Noordwijk)

 Zuid-Holland             

 Nederland

 

 

 Bellen of mailen naar:

              0637410158

              diplas.pt@gmail.com

VISIT

US

Op afspraak:

maandag - donderdag 11:00 - 21:00 

Vrijdag                            09:00 - 17:00 

zaterdag                         09:00 - 12:00 

Online 7 dagen in de week bereikbaar via de website -Facebook - Whatsapp 

 

Of bezoek me op

             www.facebook.com/diplas.pt  

             www.instagram.com/diplas.pt  

TELL

US

Klik hier voor de privacyverklaring van DIPLAS PT